Marketing 18
 
Eenmaal per jaar slaan NIMA, MarketingTribune, Marketingfacts en Berenschot de handen ineen om de stand van de marketingstaat in beeld te brengen via Marketing 18, het grote marketingonderzoek. Voor een moderne beroepsvereniging telt vooral één ding: we willen professionals in marketing, communicatie en sales met zoveel mogelijk relevante informatie, opleiding en netwerkmogelijkheden terzijde staan. Met de informatie die we uit dit onderzoek halen wordt voor een belangrijk deel de richting bepaald en worden de paaltjes geslagen om je in staat te stellen het beste uit je professionele loopbaan te halen. Bovendien leert het ons over de positie van marketing en professionals in de commerciële functie, een positie waarover we waken en die we – zo nodig - graag verdedigen. Daarvoor is parate kennis van het vak onontbeerlijk en die kun jij ons verschaffen.
 
Om die reden vragen we je eenmalig deel te nemen aan dit onderzoek. Het kost je ongeveer 20 minuten, maar het levert ons een schat aan informatie, die we aanwenden om het vak verder te brengen. Het onderzoek vraagt ook naar je persoonlijke achtergrond en data. We benadrukken graag dat de partijen, die betrokken zijn bij de datacollectie en verwerking van de informatie, zeer zorgvuldig omgaan met de informatie die je ons anoniem verstrekt.
 
De betrokken onderzoekpartners MarketingTribune en Marketingfacts lichten in hun respectievelijke media de uitkomsten van een aantal onderdelen toe.
 
NIMA                                       Berenschot 
Martin Huisman, Directeur         Hans van der Spek MMC RI