Trendonderzoek salarisprofessionals 2018
 
Welkom bij de vragenlijst van het Trendonderzoek salarisprofessionals 2018. Leuk dat u mee wilt doen aan dit onderzoek!
 
Trendonderzoek salarisprofessionals 2018 is onafhankelijk en grootschalig onderzoek naar de functie van payroll professional, geïnitieerd door het Nederlands Instituut Register payroll Accounting (NIRPA). Het NIRPA is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Dit onderzoek past bij de doelstellingen van het NIRPA: Streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de payroll-professional.
 
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salarisprofessionals in Nederland nodigen wij alle salarismedewerkers en -adviseurs uit aan dit onderzoek mee te werken. Door uw medewerking draagt u bij aan het verbeteren van de algemene kennis en waardering over het vakgebied salarisverwerking.

Deze enquête bevat vragen over verschillende facetten van uw functie. Het onderzoek focust op de volgende onderwerpen:
  • Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
  • Ontwikkelingen in de functie van payroll-professional;
  • Kennis en vaardigheden van de payroll-professional.
De enquête neemt ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag. De antwoorden die u geeft, blijven anoniem. Al uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt. Door uw medewerking aan dit onderzoek werkt u mee aan de (h)erkenning van het vakgebied.
 
Aan het eind van de vragenlijst kunt u eventuele opmerkingen en vragen over dit onderzoek kwijt.
 
Ook kunt u daar aangeven of u kans wilt maken op de verloting van de Waterman vulpen of een van de 10 exemplaren van ‘Het nieuwe belonen’.
 
Het onderzoek wordt in opdracht van het NIRPA uitgevoerd door Performa Uitgeverij in samenwerking met Berenschot.
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Marcel van der Sluis

Bestuurder NIRPA